Skip to content

Mikael Brodd

Celerity Consulting är mitt, Mikael Brodds, företag, genom vilket jag har bedrivit min verksamhet som IT-konsult de senaste 10 åren. Totalt har jag 19 års erfarenhet i branschen, av vilka jag har varit konsult sedan 1994.

Jag arbetar främst som arkitekt och det är i Javavärlden jag har störst erfarenhet. Jag har ett stort intresse för hur man driver (effektiva) systemutvecklingsprojekt. Det i kombination med min kompetens och erfarenhet av systemutvecklingsmetoder, leder till att jag ofta får och tar ansvar för hur projektet ska drivas. Det betyder att jag utöver arkitektrollen också jobbar som ScrumMaster (certifierad), RUP mentor, teknisk projektledare eller stöd/coach till projektledare inom systemutveckling.

Jag tror att ett iterativt arbetssätt och ett inkrementellt leveransförfarande är det effektivaste arbetsättet. Jag har lyckats bra i projekt som arbetat både enligt RUP och Scrum. Det viktiga är dock att arbeta på ett sätt som passar den aktuella situationen. Jag tar också hänsyn till de "mjuka" aspekterna, som t ex att ha uthållighet i sitt arbete, att ha det trevligt på jobbet, att helt enkelt att må bra på sin arbetsplats. Och jag är övertygad om att det går att leverera ett bra system, samtidigt som man arbetar högeffektivt och mår bra!

För den som vill veta mera om vad jag gör till vardags för att leva upp till detta kan läsa i bloggen.

CSM